“BİZ ‘STRATEJİK ORTAĞIZ’“

Brazilian Ambassador to Türkiye / Brezilya’nın Türkiye Büyükelçisi
Carlos Martins Ceglia

Brezilya ve Türkiye ikili ticaretini daha önce görülmemiş düzeylere taşımayı başardı.
Brazil and Türkiye were able to increase their bilateral trade to unprecedented levels.

Ne kadar zamandır Türkiye’desiniz?
Ocak 2020’nin son haftası geldim.


Bu zaman zarfında kişisel deneyiminiz nedir?
Türkiye; doğu, batı ve güneyin buluştuğu, kültürel ve tarihi açıdan büyüleyici bir ülke. Ayrıca, ülkenin barış içinde ziyarete gelenler ve yabancıları güzel ağırlama konusunda uzun bir geçmişi var. Maalesef, pandeminin başlangıcında geldiğim için
istediğim kadar seyahat yapamadım.


Türkiye’yi gezme şansınız oldu mu?
Biraz seyahat edebildim. Ancak, 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubumu sunduktan dört gün sonra ilk sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bir buçuk sene boyunca pandemi nedeniyle sınırlı hareket özgürlüğümüz vardı. Bütün bunlara rağmen defalarca İstanbul’u, İzmir’i ve Ege kıyılarını, Antalya ve Akdeniz kıyısındaki diğer yerleri ziyaret edebildim. Ve pek çok tarihi yeri!

Ülkeniz ve Türkiye arasındaki tarihi ve çağdaş bağların ve ilişkilerin önemli noktaları nelerdir?
Brezilya ve Türkiye, her iki ülkenin de imparatorluk olduğu 19. yüzyıldan itibaren dostane ilişkiler içinde. İmparatorumuz II. Pedro, Osmanlı topraklarını üç sefer ziyaret etmiştir. 1930’larda her iki cumhuriyet de karşılıklı elçilik açmış ve büyükelçi
görevlendirmişlerdir. Yakın geçmişte, Brezilya ve Türkiye ikili ticaretini daha önce görülmemiş düzeylere taşımayı başardı. Bilim, teknoloji ve inovasyon konularındaki iş birliklerinin yanı sıra, her iki ülke barışı koruma ve gelişmekte olan ülkelerin haklarını savunma hususlarında uzun süredir ortaklar. Bu bağlamda, Brezilya ve Türkiye arasındaki ortaklığın her iki ülke tarafından da stratejik olarak görüldüğünü önemle belirtmek gerekir. Biz “stratejik ortağız”.


İkili fırsatlar nelerdir?
Esasen, her şey iki ülke tarafından karşılıklı ihraç ve ithal edilen ürünlerin değer ve kalitesinin artırılmasıyla ilgili. Konuyla ilgili katkılar her ülke benzer yüksek düzeyde gelişimi farklı ve tamamlayıcı yaklaşımlarla deneyimlerse, yine bahsedilen bilim teknoloji ve inovasyon alanlarında yapılabilir. Dolayısıyla, bahsedilen alanlardaki iş birliği hem her iki ülkenin ağırlığını artıracak hem de fırsat imkânlarını genişletecektir.


Bölgesel ve uluslararası perspektiften Türkiye’nin rolü hakkında ne düşünüyorsunuz?
Türkiye, kendi çıkar ve güvenliğini savunurken bölge ve dünya barışını da geliştirme yönünde çabalayan bir ülke olarak biliniyor. Coğrafi konumu, geleneği, askeri ve ekonomik önemi ile Türkiye, bölgede çalışmak ve küresel olarak öne çıkmak isteyen tarafların doğal ortağıdır.

Bütün tarafları tatmin eden barışa ulaşabilmek için müzakere, görüşme, taviz ve üst düzey diplomasi gerekmektedir. Konuşmak ve müzakere etmek zorundayız. 21. yüzyıldayız!
In order to achieve an ending of war which mostly satisfies all parts, there must be negotiations, talks, concessions, and highend diplomacy. We need to talk, to negotiate. We are in the XXI Century!

Son dönemlerde dünya genelinde vuku bulan rahatsız edici geliş – meler, çatışmalar ve anlaşmazlıklar göz önüne alındığında, barış konusundaki öngörüleriniz nedir?
Bütün tarafları tatmin eden barışa ulaşabilmek için müzakere, görüşme, taviz ve üst düzey dip – lomasi gerekmektedir. İşte bu, Türkiye’nin ustalıkla sürdürdüğü ve Brezilya’nın da yaptığı ve savunduğu şey. Brezil – ya’nın 10 ülke ile toplam 17.000 km kara sınırı var ve komşula – rımızla son savaşımızı 160 yıl önce yaşadık. Konuşmak ve müzakere etmek zorundayız. 21. yüzyıldayız!

100. yılımıza girerken Türkiye halkına mesajınız nedir?
Türkiye, son 100 yılda topraklarının çoğu – nu kaybetmiş bir imparatorluktan, dünyadaki etkisini gün geçtikçe artıran modern, güçlü ve enerjik Cumhuriyet’e dönüştü. Bu bakımdan, Türkiye ve Türk halkı mültecilere ve vatanı olmayanlara, kim olduğuna bakmadan şefkat gösteren oldu. Türkiye, dünyanın takip etmesi gereken bir örnek oluşturdu. Brezilya’nın Türkiye Büyükelçisi olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.

Comments are disabled.