Diplomatic Life Quarterly, COVİD-19 salgını sebebiyle verdiği iki yıllık aranın ardından yenileniyor
ve yayın hayatına geri dönüyor. Genç ve dinamik bir ekiple beraber gündemdeki konuları yeni bir vizyonla sizlerle buluştururken, son günlerin en önemli mesajına dikkat çekiyor: “Yurtta sulh, cihanda sulh”. Bu sayıda, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri söyleme sebebini ve Türkiye’nin dış politikasına on yıllar içinde bıraktığı etkiyi okuyabilirsiniz. Ayrıca, kıdemli diplomatlar ve önde gelen akademisyenlerle yapılan röportajlar, komşularımızla ve dünya genelinde barış, uyum ve refah konularının altını çiziyor.


Son yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar ve sürtüşmelerin Avrupa’da “özel askerî operesyonlara” sebebiyet veren çeşitli yoğunlukta çatışmalara dönüşmesi, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diplomatik hayata bakışı değiştirdi.


Politikacıların halihazırda kullandığı uluslararası ilişkiler ve dış politika uygulamalarının  sınır anlaşmazlıklarına, stratejik güvenlik kaygılarına, kaynak ve güzergâhlar üzerindeki rekabete ve asırlık ekonomik hakimiyet savaşlarına ortak yarar sağlayan, dostane çözümler getirmediği açıkça görülürken yine aynı dünyada başka insanlar yurtta ve dünyada barışın yollarını ve vesilelerini arıyor.

 

Herkes için çoğulculuk, şeffaflık, hesap verebilirlik, kapsayıcılık, temel insan hakları ve özgürlükler! Nahif mi? Belki. Ama bu deneyimleri ülkemizde daha önce yaşadık mı?

Diplomatique Life Quarterly is replenished and revived after a two-year break due to the COVID-19
pandemic. A young and dynamic team, hot topics and a new vision bring to you the most important message of our days: “Peace at home, peace in the world”. You can read about what made Mustafa Kemal Atatürk say these words and its impact on Türkiye’s foreign policy over the decades. Interviews with senior diplomats and prominent scholars include messages on peace, harmony and prosperity with our neighbours and around the globe.


A glimpse at diplomatic life in Türkiye today as a round the world has changed over the course of the last few years with disagreements and frictions flaring into conflicts of varied densities, which have then lead to “special military operations” in Europe.


While it is has become apparent, that current international relations and foreign policy practices in
the hands of politicians have not brought mutually beneficial and amicable resolutions to territorial
disputes, strategic security concerns, competition over resources and routes and the age-old battle
of economic dominance many other people of the same world are searching for ways and means of peace at home and peace in the world.


Plurality, transparency, accountability, inclusion, basic human rights and fundamental freedoms for
all! Naïve? Perhaps. But did we really truly ever enjoy them in our country?

EDİTÖRDEN/EDITORIAL

17Years of Experience
289Projects Done
93Awards Winner

Creative design agency that specializes in Premium Niche WordPress Themes. Open since 2010, we’re digital natives with a passion for design and open-source development.

2010

Creative design agency that specializes in Premium Niche WordPress Themes. Open since 2010, we’re digital natives with a passion for design and open-source development.

2014

Creative design agency that specializes in Premium Niche WordPress Themes. Open since 2010, we’re digital natives with a passion for design and open-source development.

2018

Creative design agency that specializes in Premium Niche WordPress Themes. Open since 2010, we’re digital natives with a passion for design and open-source development.

2021